Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Država in družba: Inšpekcijski postopki

Prijava kršitev Informacijskemu pooblaščencu RS, Inšpektoratu RS za nadzor proračuna, Inšpektoratu RS za delo ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šolstvo in šport

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Inšpektoratu za javni sektor

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Zdravstvenemu inšpektoratu

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ima pristojnosti iz več področij.

Prijava kršitev Finančni upravi

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Uradu za nadzor proračuna

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Pristojnosti inšpekcijskega sveta

Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo in je bil ustanovljen s ciljem doseči večjo učinkovitost inšpekcij in usklajenost njihovega delovanja.

POVRATNE INFORMACIJE