Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za notranje zadeve tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področij zasebnega varovanja, fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, detektivske dejavnosti, tajnih podatkov, varnosti na smučiščih, orožja, eksplozivov in pirotehnike ter volilne in referendumske kampanje.

POVRATNE INFORMACIJE