Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba

Kako prijavim kaznivo dejanje, kako ustanoviti politično stranko ali društvo, kako pridobim orožni list ...

Volitve, referendumi in politične stranke

Ustanovitev in registracija politične stranke, volitve v Državni zbor, lokalne volitve, volilna pravica in volilni imeniki …

Društva, javne prireditve in shodi

Kako ustanovim, spojim ali preneham društvo, registracija društva, registracija sprememb društva …

Pravna pomoč in sodni postopki

Ali sem upravičen do brezplačne pravne pomoči, oprostitve plačila sodnih taks, postopki pred sodiščem ...

Kazniva dejanja in prekrški

Kako prijavim kaznivo dejanje, odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, prekrški...

Informacije javnega značaja

Kako pridobim informacije javnega značaja, kdo so zavezanci, v kolikšnem času lahko pričakujem odgovor ...

Inšpekcijski postopki

Inšpekcijski postopek se lahko prične na zahtevo stranke, s podano pobudo oz. prijavo za inšpekcijski nadzor. Inšpektorati izvajajo nadzor nad ...

Obramba in civilna zaščita

Pogoji za zaposlitev v Slovenski vojski, pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske …

Orožje

Kako pridobim orožni list, kako pridobim dovoljenje za nabavo orožja oziroma delov orožja, si lahko orožje sposodim …

Verske skupnosti

Kako registrirati versko skupnost ...

Implementacija razsodbe arbitražnega sodišča

Katere pravice kot državljan Republike Slovenije ohranite po implementaciji končne razsodbe arbitražnega sodišča oziroma katere pridobite na novo in ...

Storitve občin

Omogočamo oddajo elektronskih vlog na občine. Trenutno lahko elektronske vloge oddate le izbranim občinam, ostale bodo v e-storitve vključene postopoma.