Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Volitve, referendumi in politične stranke

Ustanovitev in registracija politične stranke, volitve v Državni zbor, lokalne volitve, volilna pravica in volilni imeniki …

Referendum in ljudska iniciativa

Referendumski postopki

Vrste referendumov, pogoji za glasovanje na referendumih.

Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Volitve

Volilna pravica in volilni imeniki

Podatki o volilni pravici, ki so podlaga za sestavo volilnih imenikov, se vodijo v evidenci volilne pravice.

Drugi načini glasovanja

Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v kraju stalnega prebivališča. Če bi želeli glasovati drugje oz. na drug ...

Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Kandidatura za člana občinskega sveta

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Kandidatura za župana občine

Za župana občine lahko kandidirate na rednih volitvah županov, ki potekajo hkrati z volitvami v občinske svete.

Kandidatura za predsednika Republike Slovenije

Predsednika republike volimo na splošnih in neposrednih volitvah vsakih pet let, predsednik je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

Volitve za predsednika Republike Slovenije

Po Ustavi Republike Slovenije predsednika republike volimo na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah.

Kandidatura za poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu

Poslance Evropskega parlamenta volimo vsakih pet let na osnovi splošnih in neposrednih volitev.

Volitve v Evropski parlament

Pravico voliti na volitvah v Evropski parlament ima državljan Republike Slovenije ali druge države članice EU ob določenih pogojih.

Kandidatura za poslanca državnega zbora

Poslancev državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Volitve v državni zbor

Poslance v državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Politične stranke

Ustanovitev in registracija politične stranke

Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničuje politične cilje, sprejete v programu stranke.

Izbris politične stranke

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbriše stranko iz registra na podlagi sodnih odločb ali na zahtevo stranke.

Pripojitev, spojitev in razdružitev politične stranke

Stranka se lahko spoji z drugimi strankami, pripoji k drugi stranki ali razdruži.

POVRATNE INFORMACIJE