Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Volitve v Evropski parlament

Pravico voliti na volitvah v Evropski parlament ima državljan Republike Slovenije ali druge države članice EU ob določenih pogojih.

Volivec lahko na istih volitvah v Evropski parlament glasuje samo enkrat in kandidira samo na eni kandidatni listi.

To pomeni, da se volilec lahko udeleži volitev poslancev Evropskega parlamenta samo v eni državi.

Volitev se lahko udeleži državljan Republike Slovenije, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- je na dan volitev dopolnil 18 let starosti,
- je vpisan v evidenco volilne pravice.


Pravico glasovanja ima pod enakimi pogoji tudi državljan druge države članice Evropske unije, če ima:


- dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, oziroma

- potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.


Volivec glasuje v volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče. Volivci lahko glasujejo tudi na posebej določenem volišču, čeprav na območju okraja nimajo stalnega prebivališča, če to svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.


Volitve potekajo na voliščih, pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora ugotoviti istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način. Dan glasovanja se določi na nedeljo ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi organ Evropske unije.

Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko na sedežih okrajnih volilnih komisij predčasno glasujejo od torka do četrtka v tednu pred nedeljo, ki je določena za dan glasovanja.


V nekaterih primerih, ki jih določa zakon, je možno glasovati tudi:

- po pošti (volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, oskrbovanci domov za starejše - če to sporočijo okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji enote najkasneje deset dni pred dnem glasovanja),

- po pošti iz tujine ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo - če to sporočijo Republiški volilni komisiji 30 dni pred dnevom glasovanja),

- po pošti iz tujine ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (volivci, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS), če država, v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma če to omogoča meddržavni sporazum. Tem volivcem se pravočasno pošlje volilna karta,

- na domu (volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik - o tem morajo obvestiti okrajno volilno komisijo najkasneje tri dni pred dnem glasovanja).


Več o volitvah v Evropski parlament 2024

POVRATNE INFORMACIJE