Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Družina, otroci, zakonska zveza

Kje lahko sklenem zakonsko zvezo, kakšne so pravice zunajzakonskih partnerjev, kako pridobim rojstni list …

Zakonska zveza

Na kateri upravni enoti je potrebno prijaviti sklenitev zakonske zveze, kakšen je postopek razveze …

Zunajzakonska skupnost

Kakšen je postopek, s katerim se dokazuje obstoj zunajzakonske skupnosti ...

Rojstvo

Priznanje očetovstva, izpodbijanje očetovstva, izpisek iz matičnega registra o rojstvu …

Rejništvo in posvojitev

Kako se vključiti v postopek posvojitve, kako poteka postopek posvojitve, kakšni so pogoji za posvojitev, kdo je lahko rejnik …

Vrtci in varovanje otrok

Pri kateri starosti lahko otroka prvič vpišem v vrtec, kdaj in kam je potrebno vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca ...

Pravice in prejemki družine

Kdo so upravičenci do otroškega in starševskega dodatka, kaj je delno plačilo za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka …