Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

eUprava: Splošni pogoji uporabe državnega portala eUprava

OPOZORILO: Splošni pogoji uporabe veljajo za uporabo celotnega portala eUprava, ob registraciji v modul Moja eUprava pa se uporabnik tudi zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe portala eUprava.

Z registracijo v modul Moja eUprava se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija ni mogoča.

1. OPIS PORTALA eUPRAVA

Portal eUprava je državni portal Republike Slovenije za državljane in elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave. Skrbnik portala je Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko zaokroženih področjih, pri čemer so opisi posameznih storitev oblikovani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopke, ki jih je treba opraviti pri enem ali več organih javne uprave. Po osnovnih informacijah kje in kako opraviti storitev, je uporabnikom večinoma na voljo tudi vloga oziroma obrazec za opisano storitev. Uporabniki vloge lahko izpolnijo in oddajo na različne načine, glede na naravo storitve in informacijsko opremljenost pristojnega organa. Elektronske vloge so dostopne na slovenski jezikovni različici portala, tiste, ki so namenjene pripadnikom obeh avtohtonih narodnih skupnosti, pa so objavljene na italijanski in madžarski jezikovni različici portala.


Opise posameznih storitev pripravljajo vsebinsko pristojni organi, ki so tudi odgovorni za njihovo ažurnost in pravilnost. Področni in vsebinski uredniki pripravljajo posamezne opise, vloge ter odgovarjajo na vprašanja, ki jih uporabniki oddajajo prek portala ali pošljejo na naslov enotnega kontaktnega centra.


Prijava v modul Moja eUprava uporabnikom omogoča tudi vpogled v njihove osebne podatke, ki se nahajajo v različnih javno upravnih registrih in bazah podatkov, vpogled v statuse oddanih vlog, prejem odločitev organov in hrambo dokumentov, ki nastajajo med elektronsko vodenimi upravnimi postopki.

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) portala eUprava se nanaša na pogoje uporabe portala ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom in uporabniki modula Moja eUprava.

Skrbnik portala si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala eUprava in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, skrbnik portala skrbi za stalno posodabljanje portala eUprava. Uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da se oblika in narava storitve občasno lahko spreminjata brez predhodnega obvestila.

3. POMEN IZRAZOV

Vlogo vsebinskega skrbnika portala opravljajo resorna ministrstva in drugi organi, ki so nosilci vsebine iz svojega delovnega področja, ter Ministrstvo za digitalno preobrazbo kot tehnični skrbnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče portal eUprava in na kakršenkoli način uporablja ponujene storitve.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki uporabljajo portal v skladu s temi pogoji uporabe in drugimi navodili skrbnik.

4. DOSTOPNOST PORTALA eUPRAVA

Portal eUprava je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Skrbnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala eUprava zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do portala eUprava. Skrbnik ne jamči dostopnosti do portala ob morebitnih izpadih v omrežjih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja (električno napajanje ipd.) ter ob višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do portala eUprava sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. točki pogojev uporabe.

Za dostop do modula Moja eUprava se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) z elektronsko osebno izkaznico, z mobilno identiteto smsPASS, kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim za fizično osebo s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA @CA in Halcom-CA), Halcom One ali Rekono. Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS.

Morebitne spremembe v uporabi vsebin in načinu dostopa do modula Moja eUprava bo skrbnik sproti objavljal na spletnih straneh portala eUprava.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo portala eUprava ni starostnih omejitev. Uporaba portala je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Registracija drugih oseb in prijava v uporabniški račun druge osebe v modulu Moja eUprava ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

7. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu eUprava.

8. TEHNIČNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Spletne strani portala eUprava so testirane za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 45 in višje), Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Internet Explorer (IE9 in višje), Edge, Safari (verzija 8 in višje) in Opera (verzija 33 in višje).

Portal eUprava deluje tudi z uporabo starejših verzij brskalnikov, kot so Chrome (verzija 38 in višje), Mozilla Firefox (verzija 30.0. in višje), Internet Explorer (verzija 8.0 in višje), Safari (verzija 10.6 in višje) in Opera (verzija 10 in višje), vendar lahko ob uporabi starejših verzij brskalnikov pride do okrnjenega delovanja portala.

Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov uporabnik potrebuje program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko svetovnega spleta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani uporabnik ne potrebuje drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa mora imeti vključen javascript.

Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024x768 točk ali več. Portal je posebej prilagojen uporabi za slepe in slabovidne ter gluhe in gluhoneme uporabnike. Prav tako ga lahko z izbiro posebne teme prikaza uporabljajo uporabniki z disleksijo.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije na portalu eUprava so, če ni izrecno določeno drugače, informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Uporabniki se morajo zavedati, da:
• skrbnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika;

• uporabniki za uporabo portala potrebujejo ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik, tablica ali druga mobilna naprava), ki je opredeljena v tehničnih priporočilih uporabnikom;

• vsi zapisi na portalu eUprava so informativne narave. Skrbnik se trudi delovati z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavlja na portalu eUprava in skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost, vendar ne prevzema nikakršne kazenske in civilne odgovornosti za stvarne in pravne napake pri podajanju informacij in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabnikom lahko nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu;

• dokumenti, objavljeni na portalu eUprava, lahko ne zajemajo in ne reproducirajo natančno uradnega besedila posameznega dokumenta. Skrbnikova kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabnikom nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila;

• uporabniki naj, če sprejemajo pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na portalu, preverijo podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije;

• v nobenem primeru skrbnik ne odgovarja kateremukoli uporabniku za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabnikom nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe portala eUprava ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani;

• portal eUprava vsebuje povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere skrbnik ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

10. UPORABA INFORMACIJ

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih imajo uporabniki dostop na portalu eUprava, informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabniki pravilno povzamejo vsebine z državnega portala in pri tem navedejo vir (portal eUprava) ter morebitno avtorstvo.

Pogoj ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarjajo za posledice v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabniki se zavežejo, da:
• da portala eUprava ne bodo izrabljali v nelegalne namene;
• ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih vsebin, ki se nahajajo na portalu eUprava;
• ne bodo poskušali pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
• ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo temu portalu, storitvi, skrbniku in njegovi programski opremi.

11. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Državni portal eUprava za namene svojega delovanja v delu upravljanja oddaje vlog uporabnikov portala vzpostavlja storitev Moja eUprava. Če želi posameznik uporabljati storitev, ki je po svoji vsebini pogoj za oddajo vloge preko državnega portala eUprava, mora na storitvi odpreti uporabniški račun. Za namene vodenja uporabniškega računa, državni portal eUprava vodi naslednje podatke o lastniku uporabniškega računa:

• ID uporabnika
• ID E1 (številka uporabnika v okviru državnega portala e-uprava)
• IME
• Priimek
• EMŠO
• davčna številka uporabnika
• datum aktivacije uporabniškega računa
• povezani profil
• datum zadnje prijave
• datum umika.


Če uporabnik želi uporabljati posebne storitve eUprave, lahko med podatke vnese tudi elektronski naslov in številko mobilnega telefona.

Po izbrisu uporabniškega računa se iz zalednih sistemov portala eUprava izbrišejo vsi dokumenti in vsi podatki uporabnika, razen ID uporabnika, datum umika in »umik izvedel«, ki se hranijo 10 let.

Na posebno zahtevo uporabnika, kar uporabnik uredi v uporabniškem profilu v sklopu nastavitve shranjevanja oddanih vlog, se v uporabniškem računu hrani tudi vsebina dokumentov, ki jih je uporabnik oddal kot vloge in sicer v razdelku »Oddane vloge«.

Če je uporabnik portal eUprava uporabil kot predal za elektronsko vročanje, se v uporabniškem računu shranjujejo tudi dokumenti, ki jih je uporabnik prejel v svoj račun v razdelek »Vročene pošiljke«.

V uporabniškem računu se shranjujejo tudi dokumenti, ki jih je uporabnik sam shranil v razdelek »Predal za dokumente«.

Uporabnik lahko v postopku oddaje vloge le-to shrani za potrebe kasnejše dopolnitve in oddaje. Takšne vloge se nahajajo v razdelku »Shranjene vloge«.
Do teh dokumentov portal eUprava nima dostopa.

Ob brisanju profila se vsi dokumenti avtomatično izbrišejo.

Skrbnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ) in Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov.
Skrbnik ne bo podatkov uporabnikov uporabil brez njihovega privoljenja, in jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar bodo uporabniki posredovali podatke, jih bo skrbnik uporabil izključno za potrebe posredovanja informacij oziroma dokumentov, ki jih bo zahteval. Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.

Podatki uporabnikov ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi jim lahko kakorkoli škodovali. Osebni podatki uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bodo podatki po izpolnitvi namena izbrisani.

Skrbnik zagotavlja, da ima sprejete vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, preprečevanje nepooblaščenega uničevanja teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da je zagotovljeno:
• varovanje prostorov, opreme (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programske opreme;
• varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu (vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih);
• poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravic posameznikov zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Modul Moja eUprava omogoča pridobivanje podatkov iz različnih javno upravnih registrov in evidenc. Tako se morajo v modul Moja eUprava prijavljeni uporabniki zavedati, da ob kliku na posamezno rubriko (Osebni podatki, Osebni dokumenti, Motorna vozila, Nepremičnine, Kazenske točke, Prekrški iz evidence Policije) zahtevajo pridobitev lastnih osebnih podatkov in sicer:
• ob kliku na rubriko Osebni podatki se vzpostavi povezava s Centralnim registrom prebivalstva (upravljalec evidence: Ministrstvo za notranje zadeve) in uporabniki ob tem pridobijo lastne osebne podatke;
• ob kliku na rubriko Osebni dokumenti se vzpostavi povezava z evidencami osebnih dokumentov (upravljalec evidenc: Ministrstvo za notranje zadeve) in uporabniki ob tem pridobijo lastne osebne podatke ter osebne podatke povezanih oseb;
• ob kliku na rubriko Motorna vozila se vzpostavi povezava z evidenco registriranih motornih vozil (upravljalec evidence: Ministrstvo za infrastrukturo), in uporabniki ob tem pridobijo lastne osebne podatke;
• ob kliku na rubriko Nepremičnine se vzpostavi povezava z registrom nepremičnim (Upravljalec: Geodetska uprava RS) in uporabniki ob tem pridobijo podatke o nepremičninah, pri katerih so vpisani kot lastniki;
• ob kliku na rubriko Kazenske točke se vzpostavi povezava z evidenco kazenskih točk (upravljalec: Ministrstvo za pravosodje) in uporabniki ob tem pridobijo podatke o izrečenih kazenskih točkah v cestnem prometu;
• ob kliku na rubriko Prekrški iz evidence Policije se vzpostavi povezava z evidenco prekrškov (upravljalec: Ministrstvo za notranje zadeve) in uporabniki ob tem pridobijo podatke o prekrških, za katere je Policija izdala plačilni nalog in morebitno število zanj izrečenih kazenskih točk.

V modulu Moja eUprava pridobljeni podatki se na portalu eUprava ne hranijo.

Skladno z Uredbo (EU) o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav pripravljamo statistike s statističnem orodjem Matomo in jih posredujemo v EU.

12. TEHNIČNA POMOČ

V primeru težav ali vprašanj lahko uporabniki pošljejo sporočilo na Enotni kontaktni center is.vog@cke

13. DOVOLJENE UPORABE ESRI ZEMLJEVIDOV

Razen, če ni pisno drugače dovoljeno, lahko uporabnik zemljevide Esri uporablja samo v sklopu storitev, za katere Esri omogoča svoje podatke.

Uporabnik lahko vključuje podatke iz zemljevidov v predstavitve v tiskani ali statični, elektronski obliki (npr. v PDF, GIF, JPEG, HTML formatu); v spletne zemljevide ArcGIS Web Maps; ali jih uporablja v aplikaciji Esri Story Maps za namen vizualizacije podatkov (vključno z osnovnimi interakcijami, kot so pomikanje, povečevanje in določanje značilnosti zemljevida s preprostimi pojavnimi okni); za uporabo v predstavitvah, v marketinških študijah ali drugih poročilih, dokumentih, ki vsebujejo slike zemljevida oz. povzetke podatkov, ki izhajajo iz uporabe izdelkov Esri tretjim osebam, za katere veljajo omejitve, določene v teh pogojih uporabe. Pod pogojem, da uporabnik navede v predstavitvah podatkov ali Esri ali uporabnika relevantne licence kot vir uporabljenih podatkov ali njihovega dela.

Uporabnik lahko uporabi osnovne ArcGIS Online zemljevide izven spleta prek paketov Esri Content Packages in jih nato prestavi (prenese) na katero koli napravo, za uporabo z licenčnimi ArcGIS Runtime aplikacijami in ArcGIS Desktop. Uporabnik ne sme drugače zajeti, prenesti ali shraniti podatkov.

Nad izdelki, ki jih ustvari uporabnik z uporabo Esri produktov, Esri ne pridobi nobenih avtorskih pravic.


Prepovedan je:

  • sistematičen zajem zemljevidov s katerokoli metodo razen z uporabo vsebinskih paketov Esri,
  • prerazporeditev zemljevidov, geo kod in poti,
  • vključitev storitve ArcGIS Online v kateri koli navigacijski sistem ali v aplikacije, ki se uporabljajo v nastavitvah visokega tveganja.

14. OBVEŠČANJE O NAPAKAH V VAŠIH PODATKIH

Če menite, da so vaši osebni podatki ali drugi podatki, ki so povezani z vami in do katerih dostopate preko portala eUprava, napačni ali nepopolni, nas o tem, prosimo, obvestite na naslov ekc@gov.si ali po telefonu: 080 2002.

15. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Skrbnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do modula Moja eUprava.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi modula Moja eUprava s strani drugih uporabnikov sporočite skrbniku z elektronsko pošto na naslov ekc@gov.si ali pisno na naslov Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

16. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

POVRATNE INFORMACIJE