Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje

Kje pridobim gradbeno dovoljenje, kdaj sem upravičen do neprofitnega stanovanja, kako uredim podatke o svojih nepremičninah …

Zemljišča, parcele

Ureditev meje parcele, parcelacija, ugotavljanje urejenosti mej, lokacijska informacija za namen gradnje, sprememba namenske rabe zemljišča ...

Infrastruktura

Kako do soglasja za izvajanje del v območju državne ceste, gradnja ali obnova objekta ob državni cesti …

Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, pridobitev hišne številke, vpis stavbe v kataster nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo...

Geodetski podatki

Kako vpogledam ali pridobim podatke, potrdila o nepremičninah …

Okolje

Kreditiranje okoljskih naložb občanov, nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna vozila,