Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Infrastruktura

Kako do soglasja za izvajanje del v območju državne ceste, gradnja ali obnova objekta ob državni cesti …

Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del

Za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti dovoljenje občine.

Potrdilo o predkupni pravici

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Državne ceste

Sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na območju državnih cest

Za izvajanje del na območju državnih cest morate pridobiti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice.

Izvajanje del v območju državne ceste

Za izvajanje del ob državni cesti morate pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Gradnja ali obnova objekta ob državni cesti

Za gradnjo ali obnovo objektov ob državni cesti morate najprej zagotoviti projektne pogoje, nato pa še pridobiti mnenje.

OGLAŠEVANJE OB DRŽAVNIH CESTAH

Če želite ob državni cesti postaviti objekt oglaševanja, morate pridobiti ustrezno soglasje.

POVRATNE INFORMACIJE