Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Infrastruktura: OGLAŠEVANJE OB DRŽAVNIH CESTAH

Če želite ob državni cesti postaviti objekt oglaševanja, morate pridobiti ustrezno soglasje.

Zakon o cestah določa posebne pogoje za postavljanje objektov oglaševanja v naseljih in izven njih.

Vloga za izdajo soglasja za postavitev objekta oglaševanja ob državni cesti

Za pridobitev soglasja morate oddati vlogo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Objekti oglaševanja so lahko reklamni stolpi, stebri (npr. totemi, piloni), plakatni panoji, oglasne deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, svetlobne vitrine kot del nadstrešnic avtobusnih postajališč ter drugi nepremični in premični namenski nosilci.

Območje znotraj naselja leži ob državni cesti in je označeno s prometnimi znaki za začetek in konec naselja.


Območja zunaj naselja

Postavljanje oziroma uporaba objektov oglaševanja je prepovedano v območju državne ceste zunaj naselja. Njihova postavitev je dopustna:

  • če ima objekt oglaševanja funkcijo usmerjanja in se namešča tik ob ali na stavbi gospodarskega subjekta s sedežem v tej stavbi, in je stavba v varovalnem pasu državne ceste z neposrednim cestnim priključkom na državno cesto,
  • če gre za reklamni steber (npr. totem, pilon) v območju kompleksa gospodarskega subjekta, z logotipom subjekta in navedenimi nujnimi informacijami (cene derivatov na postajah za oskrbo vozil z gorivi, delovni čas postaje).


Območja znotraj naselja

Objekte oglaševanja lahko znotraj naselja postavite in uporabljate izven preglednega polja in pregledne berme ceste, preglednostnega prostora prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini in območja vzdolž vozišča državne ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

Objekt za oglaševanje je dopustno postaviti ob cesti z odmikom najmanj 5 m od zunanjega roba vozišča ter na oddaljenosti več kot 100 m pred in več kot 50 m za kanaliziranim križiščem.

Elektronski prikazovalniki


Postavljanje elektronskih prikazovalnikov je prepovedano v območju državne ceste, tako zunaj kot tudi znotraj naselja.

Sankcije


Z globo 2000 EUR kaznujemo posameznike, ki:

  • postavijo in uporabljajo elektronski prikazovalnik ob državni cesti ali
  • brez soglasja postavijo oziroma uporabljajo objekt za oglaševanje v območju državne ceste ali
  • objekt za oglaševanje postavijo oziroma uporabljajo v nasprotju s pogoji iz soglasja.

Z globo 500 EUR kaznujemo posameznike za storjen prekršek in pri površini oglasnega sporočila, ki je manjši od 5 m².


Z globo 8000 EUR kaznujemo pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, njihove odgovorne osebe pa z globo 2000 EUR, če:

  • postavijo elektronski prikazovalnik ob državni cesti ali
  • brez soglasja postavijo oziroma uporabljajo objekt za oglaševanje v območju državne ceste ali
  • objekt za oglaševanje postavijo v nasprotju s pogoji iz soglasja.

Z globo 2000 EUR kaznujemo pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost za storjen prekršek in pri površini oglasnega sporočila, ki je manjši od 5 m². Njihove odgovorne osebe pa z globo 500 EUR.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE