Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Volilna pravica in volilni imeniki

Podatki o volilni pravici, ki so podlaga za sestavo volilnih imenikov, se vodijo v evidenci volilne pravice.

Na volilne imenike za posamezne volitve ali glasovanja so lahko vpisani samo posamezniki, ki imajo volilno pravico za volitve ali glasovanje, ki se izvaja.

V evidenci volilne pravice so po uradni dolžnosti vpisani vsi državljani (ne glede na prebivališče), državljan EU (z dovoljenjem za stalno prebivanje in s prijavljenim stalnim prebivališčem ali s potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji) in tujci, državljani tretjih držav (z dovoljenjem za stalno prebivanje in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki lahko uresničuje volilno pravico na podlagi sistemskega zakona.

Od vrste volitev pa je odvisno, kdo ima dejansko volilno pravico na posameznih volitvah (npr. tudi tujci). Sistemska zakonodaja torej določa kateri volivci, vpisani v evidenci volilne pravice, bodo vpisani na volilne imenike za posamezne volitve oz. glasovanja.

Ministrstvo za notranje zadeve izdela volilne imenike najpozneje 20 dni po razpisu volitev oz. glasovanja. Ti imeniki so namenjeni pregledu pravilnosti podatkov.

Ministrstvo za notranje zadeve izdela volilne imenike za izvedbo glasovanja (za uporabo na voliščih) s stanjem, ki ga odraža evidenca volilne pravice 15 dni pred dnem glasovanja.

Vsak volivec se lahko v času izvajanja volilnih opravil seznani ali je vpisan na volilni imenik oziroma se lahko kadarkoli seznani s podatki, ki se o njem vodijo v evidenci volilne pravice.

Če volivec ni vpisan na volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz evidence volilne pravice.

Volivec uresničuje volilno pravico na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik oz na volišču, za katero je izdano potrdilo iz evidence volilne pravice.

POVRATNE INFORMACIJE