Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Kandidatura za poslanca državnega zbora

Poslancev državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Državni zbor sestavlja 90 poslancev državljanov Republike Slovenije, ki jih volimo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.

Državljani Republike Slovenije (RS), ki ste na dan glasovanja dopolnili osemnajst let starosti, imate pravico biti voljeni za poslance državnega zbora.


Pravico do kandidiranja za poslance italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti imate pripadniki teh skupnosti, ki imate volilno pravico.


Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 % od skupnega števila kandidatov na listi. Če so na listi le trije kandidati, mora vsak spol zastopati najmanj en predstavnik.


Vsak kandidat lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov. Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci, za vsako kandidaturo pa je potrebno pisno soglasje kandidata.


Kandidati političnih strank


Politične stranke kandidate izbirajo po postopku, ki ga določijo same. Liste kandidatov določijo s tajnim glasovanjem, vložijo pa jih lahko v vsaki volilni enoti, če so jih s podpisi podprli najmanj trije poslanci državnega zbora. Podpise poslancev v podporo listi kandidatov morajo predložiti državni volilni komisiji na predpisanih obrazcih.


Politične stranke lahko vložijo listo kandidatov tudi v posamezni volilni enoti, če:


  • listo določijo člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti in
  • če listo s podpisi podpre najmanj 50 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.


Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti tudi, če je ne določijo člani politične stranke, a jo mora v takem primeru s podpisi podpreti najmanj 100 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.


Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov.


Kandidati volivcev


V posamezni volilni enoti lahko listo kandidatov vložite tudi volivci. Listo morate podpreti s podpisi najmanj 1.000 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.


Kandidate za poslance italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti z najmanj 30 podpisi določite volivci, ki ste pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti v RS.


Podpora kandidatom


Kandidatom lahko podporo s podpisi izražate od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev list kandidatov oziroma najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.


Vsak volivec in vsak poslanec lahko da podporo samo eni listi kandidatov. V obeh primerih kandidate lahko podprete na naslednje načine:


  • volivci svojo podporo izrazite osebno na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča, s podpisom na predpisanem obrazcu,
  • poslanci izrazite svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki vam ga izda pristojna služba državnega zbora,
  • osebe v bolnišnicah, domovih za ostarele, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo podporo izrazite s podpisom na obrazcu, ki ga potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma pravne osebe,
  • osebe, ki stalno ali začasno prebivate v tujini, s podpisom na obrazcu, ki ga potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva RS v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi Ministrstvo za zunanje zadeve,
  • volivce, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno priti pred pristojni organ in se ne nahajate v zgoraj navedenih institucijah, lahko najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov na domu obišče oseba pristojnega organa.


Vlaganje kandidatur


Liste kandidatov se volilni komisiji volilne enote predložijo najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.


Volilne komisije volilnih enot takoj, ko preizkusijo, ali so liste kandidatov vložene pravočasno, določene v skladu z zakonom in izpolnjujejo formalne zahteve, državni volilni komisiji pošljejo podatke o vloženih listah kandidatov.


Ime liste kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, je ime politične stranke. Sestavna dela imena liste sta lahko tudi skrajšano ime stranke ali kratica njenega imena in simbol oziroma znak stranke.


Če skupno listo kandidatov vloži dvoje ali več političnih strank, ji morajo določiti ime iz katerega je razvidno, da gre za listo več političnih strank.


Volivci, ki vložijo svojo listo kandidatov, ji določijo tudi ime. Če ime liste ni določeno, zanj uporabimo ime in priimek prvega kandidata na listi.

POVRATNE INFORMACIJE