Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Kazniva dejanja in prekrški

Kako prijavim kaznivo dejanje, odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, prekrški...

Prekrški

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek in sankcijah, o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal ...

Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Pravico do odškodnine ima žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojci, ki jih je umrli preživljal.

Pritožba zoper delo policistov

Pritožbo zoper delo policista lahko vložite, če se ne strinjate z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki ...

Prijava nepravilnosti zasebnega varovanja

Prijavite neupoštevanje predpisov s področja zasebnega varovanja: nepravilno delovanje ali ravnanje varnostnega osebja, npr. varnostnikov oziroma ...

Oškodovanci v sodnih postopkih

Če je bilo s kaznivim dejanjem kršena ali ogrožena vaša osebnostna ali premoženjska pravica, boste na sodišče vabljeni, da poveste, kar veste o dogodku.

Prijava kaznivih dejanj

Vsakdo lahko poda ovadbo oziroma naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Vsako kaznivo dejanje lahko prijavite tudi na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Anonimne prijave policiji

Prijava nasilnih spolnih ravnanj

Če ste sami žrtev nasilnega spolnega ravnanja ali veste za tak primer, ga takoj prijavite policiji. Nasilno spolno ravnanje lahko prijavite v imenu ...

Prijava nasilja v družini

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, ga prijavite.

Prijava organiziranega kriminala

Organizirana kriminaliteta vsebuje kazniva dejanja, kot so tihotapstvo, preprodaja ali izdelava prepovedanih drog, orožja in eksplozivov, ilegalne ...

Prijava trgovine z ljudmi

Najpogosteje gre za trgovino z ženskami in otroki, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja.

Prijava korupcije

Če ste seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, jo prijavite. V boju proti korupciji bomo skupaj bolj uspešni.

Iskanje pogrešanih ali iskanih oseb

Pomagajte in napišite prijavo, če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču. Iskanje pogrešanih oseb in ...

Prijava ekstremnega nasilja

Med ekstremno nasilje štejemo izsiljevanje, nasilništvo, terorizem, nezakonit promet z orožjem in kakršno koli spodbujanje nestrpnosti ali sovraštva.

POVRATNE INFORMACIJE