Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za infrastrukturo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo:

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev ter uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste kopenskega prometa,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad področjem energije v skladu z določili zakona, ki ureja energijo, in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi tega zakona ter drugih zakonov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad določili zakona, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin.
POVRATNE INFORMACIJE