Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Prijava kršitev Inšpektoratu za informacijsko družbo

Inšpektorat za informacijsko družbo izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja ter predpisov, ki urejajo dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij. Gre za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Nadzor se izvaja v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, osebah javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje, pri nosilcih javnih pooblastil ter drugih pravnih in fizičnih osebah, in sicer na podlagi lastne določitve sistemskih nadzorov ter na podlagi prejetih prijav kršitev, pobud ali drugih informacij, ki kažejo na morebitne nepravilnosti.

Inšpektorat za informacijsko družbo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb. Svoje naloge opravlja tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posega v delovanje zavezancev le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Izvaja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov, ki:

  • urejajo osebno elektronsko identiteto, ki jo dodeli Republika Slovenija;
  • urejajo sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej elektronski identiteti temelječo shemo elektronske identifikacije;
  • urejajo devet storitev zaupanja, pri čemer je poudarek na kvalificiranih storitvah zaupanja;
  • urejajo ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Prijava kršitve Inšpektoratu za informacijsko družbo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu za informacijsko družbo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate anonimno prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
POVRATNE INFORMACIJE