Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitve inšpektorju Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektor za elektronski podpis v skladu s splošnimi načeli inšpekcijskega nadzora opravlja nadzor nad izvrševanjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter njemu podrejene Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje.

Prijava kršitve inšpektorju Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve inšpektorju Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite inšpektorju Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektor za elektronski podpis nadzor vrši pri overiteljih, ter njihovih prijavnih službah na celotnem ozemlju Republike Slovenije (vse upravne enote, vse davčne izpostave, vse poslovalnice NLB, d.d., poštne poslovalnice, prijavna služba Ministrstva za obrambo ter Banke Slovenija).

V okviru inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb ZEPEP inšpektor preverja, ali so zahteve zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ustrezno prenesene v notranja pravila overiteljev, ali overitelj ves čas izvajanja dejavnosti izpolnjuje zahteve iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter svojih notranjih pravil, v primeru zagotavljanja kvalificiranih potrdil nadzoruje uporabo ustreznih postopkov in potrebne infrastrukture, nadzoruje zakonitost izdajanja, hranjenja in preklica potrdil ter nadzoruje zakonitost izvajanja drugih storitev overiteljev.

POVRATNE INFORMACIJE