Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šport

Inšpektorat RS za šport opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje športa.

Inšpektorat RS za šport je zadolžen za nadzor izvajanja športnih programov v lokalnih skupnostih in uresničevanja javnega interesa v športu, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah.

Prijava za inšpekcijski nadzor ne pomeni formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, temveč je le podlaga za morebitno odločitev organa, da uvede postopek. Postopek inšpekcijskega nadzora se uvede vedno le po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega nadzora, je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne prijave, odločilna inšpektorjeva presoja.

Prijavitelj nima položaja stranke v teh postopkih, ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva in predloži tudi ustrezne kontaktne podatke.

Inšpektorji so dolžni varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih se opravlja inšpekcijski nadzor, zato je anonimnost zagotovljena tudi v primeru, ko prijavitelj poda svoje podatke.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za šport

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za šport

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za šport tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE