Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Javni agenciji za železniški promet RS

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izvaja nadzor nad železniškim sistemom v Sloveniji ter opravlja naloge inšpekcijskega in prekrškovnega organa.

Naloge inšpekcijskega in prekrškovnega organa so v skladu s 94. in 96. členom Zakona o varnosti železniškega prometa razdeljene med AŽP in Inšpektorat RS za infrastrukturo. Inšpektorat RS za infrastrukturo izvaja nadzor nad določbami zakona določenimi v 94. členu Zakona o varnosti v železniškem prometu, AŽP pa nadzor nad določbami zakona določenimi v 96. členu Zakona o varnosti v železniškem prometu.

Agencija za železniški promet RS poleg nalog inšpekcijskega in prekrškovnega organa opravlja tudi naloge:

  • varnostnega organa,
  • certifikacijskega organa,
  • ocenjevalnega organa ter
  • licenčnega organa.


Zakon o varnosti v železniškem prometu določa pristojnosti pooblaščenih oseb AŽP v zvezi z izvajanjem nadzora in ukrepanja pooblaščenih oseb AŽP. Poleg prisojnosti, ki jih določa navedeni zakon, imajo pooblaščene osebe AŽP tudi pristojnosti, ki izhajajo iz določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Pri izvrševanju svojih pristojnosti sodeluje tudi z inštitucijami Evropske Unije, predvsem z Agencijo EU za železnice s sedežem v Valenciennesu v Franciji. ŽP s svojim delovanjem zagotavlja pogoje za varen potek, delovanje in interoperabilnost železniškega sistema v Republiki Sloveniji.

Prijava kršitve Javni agenciji za železniški promet RS

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Javni agenciji za železniški promet RS

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Javni agenciji za železniški promet RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE