Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Prijava kršitev Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju nadzora v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Urad RS za nadzor, kakovosti in investicije v zdravstvu med drugim:

 • opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravnega in sistemskega nadzora, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, ter na področju kakovosti, varnosti in investicij v zdravstvu
 • vodi izbirne postopke za člane svetov zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter predlaga ministrstvu, pristojnemu za zdravje v sprejem smernice za nadzor nad delom članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
 • strateško načrtuje in spremlja kakovost v zdravstvu,
 • pripravlja sistemsko analizo dejavnikov tveganja v zdravstvu in predlaga strateške rešitve za obvladovanje tveganj,
 • sodeluje pri načrtovanju, vodenju in nadzoru nad izvedbo investicij ter pri pripravi analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljevanju: JZZ),
 • pripravlja izhodišča za spremljanje uspešnosti poslovanja in delovanja JZZ, ter predlaga ministrstvu, pristojnemu za zdravje, v sprejem merila uspešnosti delovanja v zdravstvu, predlaga v sprejem smernice za poslovanje javnih JZZ, pripravlja vsebinska izhodišča, poročila, analize in druga gradiva s področja poslovanja JZZ, pripravlja predloge za izdajo soglasja k finančnim načrtom JZZ, in pripravlja primerjalne analize poslovanja JZZ.

Prijava kršitve Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE