Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji ter opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti v Sloveniji.

Poslanstvo agencije je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih, televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter varovanje pravic uporabnikov storitev.


Pristojnosti agencije po posameznih področjih njenega delovanja so podrobneje predstavljene na njeni spletni strani.

Prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE