Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

INšpekcijski postopki: Prijava kršitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

Prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Poslanstvo agencije je spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje pravic uporabnikov tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji.

Pristojnosti agencije po posameznih področjih njenega delovanja so podrobneje predstavljene na njeni spletni strani www.akos-rs.si

POVRATNE INFORMACIJE