Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šolstvo

Inšpektorat RS za šolstvo opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje šolstva.

Inšpektorat RS za šolstvo izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega strokovnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja, izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami in izobraževanja odraslih.

Prijava za inšpekcijski nadzor ne pomeni formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, temveč je le podlaga za morebitno odločitev organa, da uvede postopek. Postopek inšpekcijskega nadzora se uvede vedno le po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega nadzora je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne prijave odločilna inšpektorjeva presoja.

Prijavitelj nima položaja stranke v teh postopkih, ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva in predloži tudi ustrezne kontaktne podatke.

Inšpektorji so dolžni varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih se opravlja inšpekcijski nadzor, zato je anonimnost zagotovljena tudi v primeru, ko prijavitelj poda svoje podatke.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za šolstvo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za šolstvo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za šolstvo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE