Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Javni agenciji RS za letalstvo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Agencija je letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ Republike Slovenije na področju letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

Prijava kršitve Javni agenciji za civilno letalstvo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Javni agenciji za civilno letalstvo

Nepravilnost ali kršitev prijavite Javni agenciji za civilno letalstvo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Področja, ki jih pokriva Javna agencija za civilno letalstvo, so:

 • varnost letenja in komercialne letalske operacije, letališča in upravljanje zračnega prometa,

 • varovanje civilnega letalstva,

 • varnosti v zvezi z drugimi letalskimi dejavnostmi, osebjem in napravami, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu,

 • operativne licence,

 • druge naloge nadzora varnosti, določenih z izvedbenimi predpisi Evropske unije, vlade in ministra, pristojnega za promet, razen nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovnih postopkov, ki jih organi Evropske unije izvajajo neposredno,

 • druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti agencije, določenih s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako določeno v ustanovitvenem aktu agencije (prvi odstavek 179.i člena Zakona o letalstvu).
POVRATNE INFORMACIJE