Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu za javni sektor

Prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da je pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za javni sektor prišlo do nepravilnosti.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu za javni sektor

Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete. S tem vam bo omogočeno, da vlogo shranite v svoj predal na eUpravi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu za javni sektor

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu za javni sektor tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

V okviru Inšpektorata za javni sektor delujeta dve inšpekciji in sicer:

  1. Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev,
  2. Upravna inšpekcija.


Prijava za inšpekcijski nadzor ne pomeni formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, temveč je le podlaga za morebitno odločitev organa, da uvede postopek. Postopek inšpekcijskega nadzora se uvede vedno le po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega nadzora, je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne prijave, odločilna inšpektorjeva presoja. Inšpektor prijavitelja obvesti ali bo nadzor uveden, vendar le, če ni bila oddana anonimna prijava.

Prijavitelj nima položaja stranke v teh postopkih, ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva. Če oddate anonimno prijavo, te možnosti ni.

Inšpektorji so dolžni varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih se opravlja inšpekcijski nadzor, zato je anonimnost zagotovljena tudi v primeru, ko prijavitelj poda svoje podatke.

POVRATNE INFORMACIJE