Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Finančni upravi

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Finančni upravi RS

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Finančni upravi RS

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Finančni upravi RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Finančna uprava Republike Slovenije med drugim:

 • opravlja naloge na področju odmere in obračuna obveznih dajatev, carinjenja blaga, finančnega nadzora in finančne preiskave,

 • opravlja naloge nadzora nad prirejanjem iger na srečo,

 • opravlja naloge nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU,

 • opravlja nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike,

 • opravlja izvršbo,

 • odloča v upravnih in prekrškovnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava.
POVRATNE INFORMACIJE