Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Uradu RS za kemikalije, Inšpekciji za kemikalije

Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpekcija za kemikalije opravlja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo področje proizvodnje in uporabe kemikalij ter prometa z njimi v industrijski in splošni rabi.

Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpekcija za kemikalije:

  • opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij, biocidnih proizvodov, kozmetičnih proizvodov ter drugih industrijskih kemikalij in kemikalij v splošni rabi,
  • ugotavlja lastnosti in obnašanje kemikalij, ocenjuje njihove škodljive učinke in pripravlja ukrepe za varovanja zdravja ljudi in okolja pred njimi (toksikovigilanca),
  • opravlja strokovne, upravne in naloge inšpekcijskega nadzora za izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij,
  • skrbi za izvajanje načel dobre laboratorijske prakse v skladu s smernicami OECD.

Prijava kršitve Uradu RS za kemikalije, Inšpekciji za kemikalije

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Uradu RS za kemikalije, Inšpekciji za kemikalije

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpekciji za kemikalije tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE