Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpekciji za kemikaljie

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpekciji za kemikalije

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpekciji za kemikalije

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpekciji za kemikalije tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Urad Republike Slovenije za kemikalije:

  • opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij, biocidnih proizvodov, kozmetičnih proizvodov ter drugih industrijskih kemikalij in kemikalij v splošni rabi,

  • ugotavlja lastnosti in obnašanje kemikalij, ocenjuje njihove škodljive učinke in pripravlja ukrepe za varovanja zdravja ljudi in okolja pred njimi (toksikovigilanca),

  • opravlja strokovne, upravne in naloge inšpekcijskega nadzora za izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij,

  • skrbi za izvajanje načel dobre laboratorijske prakse v skladu s smernicami OECD.
POVRATNE INFORMACIJE