Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kulturo in medije

Inšpektorat RS za kulturo in medije skrbi za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, arhive in arhivsko gradivo, medije in avdiovizualno kulturo, knjižničarstvo in obvezni izvod publikacij ter uresničevanje javnega interesa za kulturo. Na področju javne rabe slovenščine in predpisa o Radioteleviziji Slovenija si deli pristojnost inšpekcijskih nadzorov z drugimi inšpekcijskimi organi.

Z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na navedenih področjih Inšpektorat RS za kulturo in medije sledi cilju odpravljanja nepravilnosti in neskladnosti s predpisi, nekatere nepravilnosti obravnava tudi v prekrškovnih postopkih. V skladu s pooblastili zbira podatke o dejanskem stanju, dokaze z izvajanjem ogledov (predvsem terenskih po celotni državi), pridobiva dokumentacijo, strokovna mnenja, izjave prič, vodi izvršilne postopke ter svoje odločitve oblikuje v obliki sklepov in odločb. V okviru postopka o prekršku odloča o odgovornosti storilca za prekršek in določa sankcije, tako denarne kot nedenarne.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za kulturo in medije

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za kulturo in medije

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za kulturo in medije tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE