Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo in upokojitev: Delo

Vse o pravicah iz delovnega razmerja, varstva in zdravja pri delu, kratkotrajno delo, osebno dopolnilno delo …

Pravice iz delovnega razmerja

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem.

Prva zaposlitev

Oseba se zaposli s sklenitvijo pisne pogodbo o zaposlitvi, s katero se sklene delovno razmerje.

Varnost in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom.

Kratkotrajno delo

Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela pri manjših delodajalcih pod posebnimi pogoji.

Osebno dopolnilno delo

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica.

Opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

Dijaki in študenti lahko v času izobraževanja ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in ...

Delo preko podjemne pogodbe ali avtorske pogodbe

Uživalci pokojnine lahko opravljate delo prek pogodb civilnega prava.

Pravica do poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca s priznano stopnjo invalidnosti usposobi za drug poklic ali delo ali pa se mu ...

Ponovna zaposlitev upokojenca

Uživalec pokojnine v primeru opravljanja dela oziroma dejavnosti ponovno pridobi status zavarovanca in mu pokojnina v tem času miruje.

Prijava kršitev pravic delavca

V primeru kršitev zakonodaje s področja dela ter varnosti in zdravja pri delu, se lahko obrnete na Inšpektorat za delo.

Strokovni izpiti in poklicni postopki

Vstop v poklic na področju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pristojno za izvajanje strokovnih izpitov za področje vzgoje in izobraževanja. Strokovni izpit je državni ...

Vpis v register fizioterapevtov

Fizioterapevt se mora pred pričetkom samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti vpisati v register fizioterapevtov.

POVRATNE INFORMACIJE