Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

Dijaki in študenti lahko v času izobraževanja ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo).

Namen študentskega dela je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom ter študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo potencialnih bodočih kadrov in delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljate če:

  • imate status dijaka v Sloveniji in ste že dopolnili 15 let,
  • imate status študenta v Sloveniji,
  • imate status udeleženca izobraževanja odraslih, ste mlajši od 26 let in se izobražujete po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.


Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo tudi osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta ter državljani Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole. To delo lahko opravljajo tudi študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.


Dijaki in študenti lahko opravljajo študentsko delo samo, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.


Študentsko delo se pri delodajalcu opravlja na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta dijaka ali študenta. Delodajalec mora dnevno evidentirati število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta, seštevek teh ur, pa mora biti enak skupnemu številu opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta na napotnici.


Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov ne sme biti nižja od 7,21 evra.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Od te vrste dela pa se prav tako plačujeta koncesijska in dodatna koncesijska dajatev. Prispevke in dajatve od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov obračuna in poravna posrednik ob izvedbi plačila dijaku in študentu.

Posredniki začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

  • seznam posrednikov, ki imajo koncesijo za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov
POVRATNE INFORMACIJE