Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Pravica do poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca s priznano stopnjo invalidnosti usposobi za drug poklic ali delo ali pa se mu prilagodi delovno mesto.

Namen poklicne rehabilitacije je, da se zavarovanec lahko ustrezno zaposli in ponovno vključi v delovno okolje oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.

Poklicna rehabilitacija obsega strokovno, fizično in psihosocialno usposabljanje zavarovanca za drug poklic ali delo.


Do poklicne rehabilitacije je upravičen zavarovanec:

  • pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti,
  • ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 55 let starosti,
  • ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, katero bo opravljal s polnim delovnim časom.

Enako pravico pridobi tudi zavarovanec:

  • pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti,
  • ki na dan nastanka še ni dopolnil 50 let starosti,

se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s krajšim delovnim časom od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno.

POVRATNE INFORMACIJE