Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Sociala, zdravje, smrt: Osebe z invalidnostmi

Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za invalide, družinski pomočnik …

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč v vsakdanjem življenju.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka

Delno plačilo za izgubljeni dohodek pripada enemu od staršev zaradi nege in varstva otroka s posebnimi potrebami.

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe ...

Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza ...

Pravica do poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca s priznano stopnjo invalidnosti usposobi za drug poklic ali delo ali pa se mu ...

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem ...

Vračilo davka na motorna vozila za invalide

Oprostitev davka se lahko uveljavlja od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov.

Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi z invalidnostmi

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe z invalidnostmi.

Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik

Gluhe osebe lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Invalidska pokojnina

Ob nastanku invalidnosti zavarovancem pripada invalidska pokojnina.

Pravica do invalidnine

Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je upravičenec lahko upravičen v primeru telesne okvare.

Storitve socialnega vključevanja invalidov

Zaradi spodbujanja razvoja in za izenačevanje možnosti invalidov Republika Slovenija spodbuja čim samostojnejše življenje in socialno vključevanje ...

POVRATNE INFORMACIJE