Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz invalida.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidne osebe v cestnem prometu izda upravna enota na zahtevo vložnika.

Vloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime, na ime njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Za mladoletne otroke lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej. Za polnoletne otroke od 18. do 26. leta, ki so vključeni v izobraževanje, lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo starši. Kadar ta ne živi pri obeh starših, oprostitev uveljavlja tisti starš, ki ima isto stalno prebivališče kot polnoletni otrok. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja upravičencev skrbnik, pri katerem upravičenec živi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:

  1. oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
  2. oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  3. oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
  4. otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.

Invalidske organizacije oziroma poslovni subjekti lahko uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov z oddajo vloge preko portala SPOT.

POVRATNE INFORMACIJE