Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osebe z invalidnostmi: Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi z invalidnostmi

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe z invalidnostmi.

Ljudje z invalidnostmi potrebujejo za samostojno življenje tudi tehnične pripomočke, gibalno ovirane osebe pa pogosto tudi posebne prilagoditve vozila.

Zahteva za uveljavljanje tehničnega pripomočka

Z vlogo lahko zaprosite za sofinanciranje tehničnega pripomočka.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva za uveljavljanje prilagoditve vozila / nabave prilagojenega vozila

Z vlogo lahko zaprosite za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nabave prilagojenega vozila.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Invalidom, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja kot npr. v postopkih pred različnimi organi in institucijami, pri dostopnosti do dobrin in storitev, objektov v javni rabi ipd., je na voljo več možnosti za enakopravno vključevanje.


Za izenačevanje možnosti invalidov se:

  • sofinancirajo tehnični pripomočki za invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi)
  • sofinancirajo prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo sami ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo.


Lista tehničnih pripomočkov:


Lista prilagoditev vozila:


Pripomoček / prilagoditev se (so)financira praviloma v višini 85% vrednosti, ki so določene v Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, pod posebnimi pogoji pa lahko tudi v celotni vrednosti.


Skupaj z odločbo prejme upravičenec tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno sredstvo«. Upravičenec lahko nabavi pripomoček oziroma uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli dobavitelju / izvajalcu v Sloveniji. Paziti pa mora, da unovči vrednotnico v roku 1 leta potem, ko jo je prejel.

POVRATNE INFORMACIJE