Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Promet in prometna infrastruktura: Vozniki in vozila

Registracija in homologacija vozila, uvoz vozila iz tujine, plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, odjava vozila ...

Registracija in lastništvo vozil

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna vozila

Eko sklad, j.s., za spodbujanje trajnostne mobilnosti dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za nakup novih in rabljenih električnih vozil.

Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku / uporabniku vozila in registrski označbi v evidenco registriranih vozil.

Homologacija vozila

Za vsako predelavo ali spremembo vozila je potrebno pred registracijo vozila pridobiti potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo), ki ga izda ...

Uvoz vozila iz tujine

V državah Evropske unije veljajo poenoteni predpisi, ki olajšujejo pretok vozil med posameznimi državami.

Status starodobnega vozila

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko ...

Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Storitev je namenjena zgolj plačilu letne dajatve za uporabo cest in ne celotnemu postopku registracije vozila. Po plačilu letne dajatve boste morali ...

Potrdilo o potomcih

S potrdilom izkazujete sorodstveno vez do otrok.

Sprememba podatkov o vozilu

Vsako spremembo podatkov o vozilu, njegovem lastniku ali uporabniku morate prijaviti v registru vozil.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem ...

Odjava vozila

S spremembo iz registriranega v drug ustrezen status vozilo odjavimo iz prometa.

Vozniški izpit in vozniško dovoljenje

Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem izkazujete pravico do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu.

Opravljanje vozniškega izpita

Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali imate kandidati za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem ...

Voznik začetnik

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega ...

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Namenjena ...

Prekrški

Prekrški v prometu

V prekrškovnem postopku odloča sodišče.

POVRATNE INFORMACIJE