Promet in prometna infrastruktura Vozniki in vozila

Registracija in homologacija vozila, uvoz vozila iz tujine, plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, odjava vozila ...

Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki v evidenco registriranih vozil.

Homologacija vozila

Za vsako predelavo ali spremembo vozila je potrebno pred registracijo vozila pridobiti potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo), ki ga izda ...

Uvoz vozila iz tujine

V državah Evropske unije veljajo poenoteni predpisi, ki olajšujejo pretok vozil med posameznimi državami.

Status starodobnega vozila

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko ...

Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Lastniki motornega oziroma priklopnega vozila ob izdaji ali podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja plačate tudi letno dajatev za uporabo vozil v ...

Sprememba podatkov o vozilu

Vsako spremembo podatkov o vozilu, njegovem lastniku ali uporabniku morate prijaviti v registru vozil.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavlja za vozila glede na moč motorja do vključno 150 kW ali za ...

Odjava vozila

S spremembo iz registriranega v drug ustrezen status vozilo odjavimo iz prometa.

Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem izkazujete pravico do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu.

Opravljanje vozniškega izpita

Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali imate kandidati za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (174):

Da

Ne

Delno