Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku / uporabniku vozila in registrski označbi v evidenco registriranih vozil.


Registracijska organizacija izda za registrirano vozilo prometno dovoljenje in predpisano število registrskih tablic.


Prometno dovoljenje se izda za obdobje veljavnosti tehničnega pregleda vozila in za obdobje, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti ter poravnana obveznost plačila letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu. Urejene morajo biti tudi vse ostale predpisane obveznosti.Za udeležbo vozila v cestnem prometu mora vozilo, poleg ostalih pogojev, imeti veljavno prometno dovoljenje, zato mora lastnik / uporabnik vozila pravočasno urediti podaljšanje njegove veljavnosti. V postopku podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja se preveri zveznost izpolnjevanja prej navedenih pogojev.

Vloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Z vlogo podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja IN plačate letno dajatev za uporabo vozila.

Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Veljavnost prometnega dovoljenja registracijska organizacija podaljša na podlagi oddane vloge lastnika / uporabnika vozila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • vloga ni oddana več kot 30 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega prometnega dovoljenja,
 • od izteka veljavnosti obstoječega prometnega dovoljenja ni minilo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto, če gre za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, težka štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike in starodobnike,
 • imate veljavno potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • podatki v prometnem dovoljenju se ujemajo z dejanskim stanjem,
 • poravnana je letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu, izjema ste lastniki / uporabniki, ki ste oproščeni plačila te dajatve,
 • imate dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,
 • imate kot uporabnik vozila ustrezno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila (če se to zahteva), drugače je treba imenovati drugega uporabnika vozila, ki izpolnjuje naveden pogoj, z njegovim soglasjem,
 • na vozilu ni zabeleženega odpoklica, ki zahteva popravljalne ukrepe pri pooblaščenem serviserju vozila,
 • imate dovoljenje upnika, v kolikor je na vozilu zabeležena »Prisilna sodna zastavna pravica« ali »Prisilna upravna zastavna pravica«.Če je veljavno prometno dovoljenje obrabljeno, poškodovano, uničeno, izgubljeno ali odtujeno, vložite na katerikoli registracijski organizaciji (upravna enota ali pooblaščena registracijska organizacija) vlogo za izdajo nadomestnega prometnega dovoljenja (dvojnik). V vlogi navedite okoliščine, v katerih je prišlo do poškodbe, izgube ali kraje.Ob oddaji katerekoli vloge potrebujete tudi dokument, ki izkazuje vašo istovetnost (npr. osebna izkaznica, potni list).

POVRATNE INFORMACIJE