Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Uvoz vozila iz tujine

V državah Evropske unije veljajo poenoteni predpisi, ki olajšujejo pretok vozil med posameznimi državami.

Če uvažate vozilo iz druge države članice Evropske unije, to imenujemo pridobitev vozila, če gre za vozilo iz države, ki ni članica EU, pa to imenujemo uvoz.

Pridobivanje vozil iz držav članic Evropske unije


Znotraj držav članic Evropske unije (EU) veljajo na področju vozil usklajeni tehnični predpisi, ki lajšajo pretok vozil med posameznimi državami.


Če ste kot posameznik kupili vozilo v eni od držav članic EU, morate pri eni od strokovnih organizacij vložiti vlogo za pridobitev vozila iz EU, ki ji priložite:

  • potrdilo o nakupu vozila (račun),
  • potrdilo o skladnosti vozila (Certificate of Conformity – COC) ali registracijski dokument, ki ga izda pristojni organ države iz katere prihaja vozilo.


Za vozila, ki nimajo enotne evropske homologacije, ker niso odobrena z usklajenimi EU predpisi, morate poleg potrdila o nakupu predložiti še:

  • dokumente s tehničnimi podatki o vozilu,
  • dokazila o skladnosti vozila s tehničnimi specifikacijami oziroma enakovrednimi predpisi (homologacije sestavnih delov, nacionalno potrdilo o skladnosti, potrdilo v EU priglašene tehnične službe).


Na podlagi vloge opravimo postopek preverjanja skladnosti vozila:

  • ugotavljamo identiteto vozila glede na podatke v predloženih dokumentih,
  • preverimo celovitost vozila (vgradnja vseh zahtevanih sestavnih delov po specifikaciji proizvajalca),
  • ugotavljamo sposobnost vozila za varno vožnjo v cestnem prometu,
  • zberemo vse podatke in izdamo zapis o pregledu vozila, ki je osnova za izpis potrdila o skladnosti.

Če v postopku ugotovimo neskladnost ali neustreznost vozila, izdajo soglasja k registraciji zavrnemo z odločbo.


Uvoz neevropskih vozil


Če vozilo uvažate iz države, ki ni članica EU, je treba opraviti posamično odobritev, pri kateri ugotavljamo skladnost vozila z veljavnimi slovenskimi oziroma EU predpisi.

Vozila, ki prihajajo z ameriškega trga, morajo imeti svetlobno opremo predelano v skladu s predpisi EU, ki zahtevajo asimetrični svetlobni snop, ustrezne smerne utripalke in prilagojeno električno vezavo.

POVRATNE INFORMACIJE