Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Homologacija vozila

Za vsako predelavo ali spremembo vozila je potrebno pred registracijo vozila pridobiti potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo), ki ga izda akreditiran kontrolni organ.

Predelava vozila je vsaka sprememba, ki:

1. se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila;

2. vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila;

3. vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.


Zamenjava katerega koli dela vozila z njegovim nadomestnim delom, razen dela, na katerem je identifikacijska številka vozila, se ne šteje za predelavo na vozilu.


Predelave in spremembe na vozilu, ki pomenijo poslabšanje njegovih varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti, niso dovoljene.

Postopki ugotavljanja skladnosti vozil se v skladu z zahtevami predpisov opravijo v naslednjih primerih:

  • za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU in za nova vozila z enotno evropsko (ES) homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU, se opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja,
  • za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU in za nova vozila brez enotne evropske (ES) homologacije ali posamične odobritve, veljavne v vseh državah članicah EU, se opravi posamična odobritev vozila,
  • za spremembe oz. predelave na vozilih kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči) ..., se opravi posamična odobritev predelanega vozila.


Postopek se začne na podlagi vloge vložnika, ki se jo odda kontrolnemu organu.

POVRATNE INFORMACIJE