Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osebni dokumenti, digitalno potrdilo: Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem izkazujete pravico do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu.

Vozniško dovoljenje izdamo osebam, ki izkazujejo sposobnosti in znanje za vožnjo motornih vozil v cestnem prometu.

Pridobitev vozniškega dovoljenja

Možni načini oddaje:
  • osebno

Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja

Za pridobitev vozniškega dovoljenja morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • v Republiki Sloveniji imate običajno prebivališče ali predložite dokaze, da v Republiki Sloveniji študirate že vsaj šest mesecev,
  • duševno in telesno ste zmožni voziti motorno vozilo,
  • dopolnili ste predpisano starost za vožnjo motornih vozil,
  • pred pristojno komisijo ste opravili vozniški izpit oziroma tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če gre za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F,
  • vozniško dovoljenje vam ni odvzeto ali začasno odvzeto,
  • ni vam bila izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
  • ni vam bila izrečena prepoved izdaje vozniškega dovoljenja v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja,
  • poravnali ste stroške v zvezi z izdajo vozniškega dovoljenja, kot so stroški obrazca vozniškega dovoljenja, stroški vloge ipd.

Kategorije

Vozniško dovoljenje izdamo za vožnjo motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v kategorije, od katerih je odvisna tudi predpisana dopolnjena starost voznika.

Kategorija Predpisana starost Vozilo
AM 15 let kolesa z motorjem in lahka štirikolesa
A1 16 let motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 Kw
A2 18 let motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo
A 24 let (20 let, če ima kandidat 2 leti dovoljenje za kategorijo A2) motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje
A 21 let motorna trikolesa z močjo motorja nad 15 kW
B 18 let osebna vozila, katerih masa ne presega 3500 kg in imajo največ 9 (8 + 1) sedežev
BE 18 let osebna vozila B s priklopniki, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg oziroma skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo B)
B1 16 let lahka štirikolesna vozila, katerih masa ne presega 400 kg, če so namenjena prevozu potnikov, in 550 kg, če so namenjena prevozu
C 21 let tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3500 kg tovora z največ 9 (8 + 1) sedeži (pogoj je vozniški izpit za kategorijo B)
CE 21 let tovorna vozila C s priklopnikom, katerih skupna masa presega 750 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo C)
C1 18 let tovorna vozila z maso več kot 3500 kg in manj kot 7500 kg tovora z največ 9 (8 + 1) sedeži (pogoj je vozniški izpit za kategorijo B)
C1E 18 let tovorna vozila med 3500 kg in 7500 kg s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750 kg - skupna masa vozila in priklopnika ne sme presegati 12.000 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo C1)
D 24 let vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev tovora (pogoj je vsaj 3 leta staro vozniško dovoljenje za kategorijo B ali vozniško dovoljenje C oziroma D1)
DE 24 let vozila kategorije D s priklopnikom, katerega masa presega 750 kg tovora (pogoj je vozniški izpit za kategorijo D)
D1 21 let vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev in v dolžino ne presegajo 8 metrov tovora (pogoj je vsaj 3 leta staro vozniško dovoljenje za kategorijo B ali vozniško dovoljenje C oziroma C1)
D1E 21 let vozila kategorije D1 s priklopniki, katerih masa presega 750 kg (pogoj je vozniški izpit za kategorijo D1)
F 16 let traktorji in traktorski priklopniki, katerih hitrost ne presega 40 km/h
F 18 let traktorji in traktorski priklopniki, katerih hitrost presega 40 km/h
G 15 let motokultivatorji
G 18 let delovni stroji

Predpisana starost za pridobitev pravice do vožnje vozil kategorij C, CE, D in DE je lahko tudi 18 oziroma 21 let, če imate spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije za poklicne voznike.

Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih morate ta dovoljenja zamenjati najpozneje do 19. januarja 2033, pri čemer pa obdržite vse veljavne pravice (kategorije), kot izhajajo iz tega dovoljenja.

POVRATNE INFORMACIJE