Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kaj potrebujem za prijavo k vozniškemu izpitu?
Ob priglasitvi k teoretičnemu delu vozniškega izpita je treba predložiti:

• evidenčni karton vožnje,

• zdravniško spričevalo,

• potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen za kategorije AM, F in G) oziroma o oprostitvi izpita iz prve pomoči.

Osebam, ki že imajo vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE, potrdila o opravljenem izpitu iz prve pomoči ni treba priložiti.
Ob priglasitvi se plačata tudi upravna taksa in strošek izpita.

Ob priglasitvi k praktičnemu delu vozniškega izpita je treba predložiti evidenčni karton vožnje.
Ob priglasitvi se plača tudi strošek izpita.

K vozniškemu izpitu se priglasi pri kateri koli upravni enoti. Priglasitev se opravi osebno ali s pooblastilom osebe, ki se jo priglaša. Mladoletna oseba se lahko priglasi s soglasjem zakonitega zastopnika.

Osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma jim je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, predložijo pri priglasitvi k teoretičnemu delu izpita zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu za vse kategorije, za katere želijo pridobiti vozniško dovoljenje, in potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskem programu.

Osebe, ki se priglašajo k vozniškemu izpitu za vožnjo vozil kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg (koda 96), ne potrebujejo zdravniškega spričevala (te osebe opravljajo samo praktični del vozniškega izpita).

Osebe, ki se priglašajo na praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 ali A, ob izpolnjevanju pogoja, da imajo najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A1 oziroma A2, predložijo zdravniško spričevalo ob priglasitvi k praktičnemu delu vozniškega izpita (te osebe opravljajo samo praktični del vozniškega izpita).
POVRATNE INFORMACIJE