Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osebni dokumenti, potrdila, selitev: Potrdila in izpiski

Kakšen je postopek za pridobitev rojstnega lista, potrdila o sklenjeni zakonski zvezi, potrdila o smrti …

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu

Rojstvo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu, državljani Republike Slovenije pa z izpiskom o rojstvu dokazujete tudi državljanstvo in ...

Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

Zakonsko zvezo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra.

Izpisek iz matičnega registra o smrti

Izpisek je javna listina o smrti posameznika, ki jo izdajamo na podlagi vpisa v matični register.

Potrdilo o prebivališčih

S potrdilom izkazujete, da imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali o prejšnjih prijavljenih prebivališčih

Potrdilo iz arhiva o gospodinjski skupnosti

Če ste imeli do 31.12. 2020 evidentirano gospodinjsko skupnost v Republiki Sloveniji, lahko o tem dobite potrdilo iz arhiva.

Potrdila iz kazenskih evidenc

Potrdila lahko pridobite za uveljavljanje svojih pravic.

Potrdilo iz evidence kazenskih točk

O stanju kazenskih točk za storjene prometne prekrške lahko pridobite potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki ga potrebujete ...

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških

V določenih postopkih mora posameznik pri uveljavljanju svojih pravic priložiti tudi potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o ...

Overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Za potrebe upravnih postopkov lahko overitev podpisov, prepisov in kopij opravimo na upravnih enotah.

Overitve javnih listin za uporabo v tujini

Javno listino, ki je bila izdana v Republiki Sloveniji, overite, če to zahteva pravo države, kjer jo boste uporabljali.

Izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so tesno povezane tudi ...

Zahteva za pridobitev osebnih podatkov za drugo osebo iz evidenc Policije

Posameznik, ki želi uveljavljati svoje pravice iz posameznega dogodka, ki ga je obravnavala policija in pri tem potrebuje osebne podatke drugih ...

Zahteva za pridobitev osebnih podatkov iz Schengenskega informacijskega sistema

Vsakdo ima pravico zahtevati vpogled v osebne podatke o sebi, ki so shranjeni v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS II).

Potrdila iz uradnih evidenc

Izdajo potrdila zahteva oseba, na katero se nanašajo podatki iz uradne evidence. Zahtevo lahko vloži tudi druga oseba, ki izkaže pravni interes za ...

Potrdila iz matičnega registra

O posameznih matičnih dejstvih in spremembah osebnega stanja lahko pridobite potrdilo iz matičnega registra.

Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije

Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije izda upravna enota, ne glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča osebe, ki zahteva izdajo potrdila.

POVRATNE INFORMACIJE