Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Potrdila iz matičnega registra

O posameznih matičnih dejstvih in spremembah osebnega stanja lahko pridobite potrdilo iz matičnega registra.

Potrdila iz matičnega registra imajo dokazno moč javne listine.

Vloga za izdajo potrdila iz matičnega registra

Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Vloga za izdajo potrdila iz matičnega registra - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila iz matičnega registra za njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Matični register je centralna računalniško vodena baza matičnih dejstev in drugih sprememb osebnega stanja.


Med matična dejstva in druge spremembe osebnega stanja uvrščamo:

 • rojstvo,
 • zakonsko zvezo,
 • partnersko zvezo,
 • smrt,
 • spremembe osebnega imena,
 • priznanja očetovstva,
 • podaljšanja roditeljske pravice,
 • odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti,
 • pridobitev in prenehanje državljanstva idr.


Za tuje državljane v matični register vpisujemo:

 • rojstva,
 • sklenitve zakonskih zvez,
 • sklenitve partnerskih zvez,
 • smrti,

če so se navedena dejstva zgodila na območju Republike Slovenije.


Za potrdilo iz matičnega registra lahko zaprosite zase ali za drugo osebo, ki vas je pooblastila s pisno izjavo.

POVRATNE INFORMACIJE