Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

POTRDILA IN IZPISKI: Izpisek iz matičnega registra o rojstvu

Rojstvo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu, državljani Republike Slovenije pa z izpiskom o rojstvu dokazujete tudi državljanstvo in osebni status.

V matični register vpisujemo vsa rojstva slovenskih državljanov v Republiki Sloveniji ali v tujini in vsa rojstva tujih državljanov, ki so se zgodila na območju Republike Slovenije.

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu

Izpisek je možno pridobiti zase, mladoletnega otroka ali za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev. Izpisek vam lahko izdamo na obrazcu za notranji promet za uporabo v Sloveniji ali na večjezičnem mednarodnem obrazcu za uporabo v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Za izpisek o rojstvu lahko zaprosite zase ali za drugo osebo, ki vas je pooblastila s pisno izjavo. Če zaprosite za izpisek o rojstvu za svojega mladoletnega otroka, ki še ni dopolnil 18 let, ali za pokojno osebo, pisno pooblastilo ni potrebno.

Izpisek vsebuje:

  • osebno ime,
  • datum in kraj rojstva,
  • EMŠO,
  • spol,
  • državljanstvo,
  • podatke o starših.
POVRATNE INFORMACIJE