Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Potrdila iz kazenskih evidenc

Potrdila lahko pridobite za uveljavljanje svojih pravic.

Ministrstvo za pravosodje je upravljavec kazenske evidence, evidence izrečenih vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Zaradi tehničnih nadgradenj in prenove poslovnega procesa bo prišlo do manjšega časovnega zamika pri obdelavi vaših vlog (predvidoma bodo obdelane v roku 24 ur), zato prosimo za razumevanje.


Potrdila iz kazenskih evidenc

Potrdila iz kazenskih evidenc izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Kazenska evidenca je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidenca državljanov Republike Slovenije in pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če je Ministrstvo za pravosodje prejelo podatke o njihovih obsodbah.

Evidenca izrečenih vzgojnih ukrepov je evidenca o vseh mladoletnih in mlajših polnoletnih storilcih kaznivih dejanj, ki so jim vzgojne ukrepe izrekla sodišča Republike Slovenije in evidenca izrečenih vzgojnih ukrepov državljanov Republike Slovenije, ki so jim vzgojne ukrepe izrekla tuja sodišča, če je Ministrstvo za pravosodje prejelo podatke o sodnih odločitvah.

Evidenca izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost je evidenca, v katero se vpisujejo izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 170., 171., 172., 173., 173.a, po drugem odstavku 174., po drugem odstavku 175. člena, izvršenega proti mladoletni osebi, in po 176. členu Kazenskega zakonika. S področnimi zakoni se predpišejo pogoji in omejitve za dajanje podatkov v tej evidenci.

Za pridobitev potrdila iz treh kazenskih evidenc (potrdila iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov, evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) je s Pravilnikom o kazenskih evidencah (UL RS, št. 3/18) predpisan enoten obrazec, zato je potrebno na zahtevku ustrezno okrožiti tisto evidenco, iz katere zahtevamo potrdilo. Vsak posameznik lahko zahteva izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v vseh treh kazenskih evidencah in se nanašajo nanj. Prav tako je mogoče pridobiti izpis iz kazenske evidence za pravno osebo (v tem primeru so obrazec in navodila dostopna na spletni strani Ministrstva za pravosodje).

V postopku prijave na razpis za delovno mesto potrdila iz kazenske evidence ni potrebno priložiti, saj zadostuje že podpisana izjava kandidata za zasedbo delovnega mesta, iz katere smiselno izhaja, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci.

Potrdilo izkazuje podatke o pravnomočnih sodbah, kot veljajo na dan izdaje potrdila. Če je bila oseba izbrisana iz kazenske evidence, velja za neobsojeno.

POVRATNE INFORMACIJE