Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Sociala, zdravje, smrt: Zdravje

Kartica zdravstvenega zavarovanja, izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika …

Darovanje organov

Za časa življenja se lahko opredelite v zvezi z darovanjem svojih organov in tkiv po smrti z vpisom v nacionalni register.

Naročanje na zdravstvene storitve

Na zdravstvene storitve se lahko naročite elektronsko, preko spleta pa lahko tudi spremljate podatke o čakalnih dobah.

Izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika

Pri izbranem osebnem zdravniku (splošni zdravnik in ginekolog) in zobozdravniku uveljavljate pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti iz ...

Izdaja potrdila o prejetih dozah

Za delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, se spremlja njihova izpostavljenost. Podatki o prejetih dozah sevanja se za ...

Zdravstveno zavarovanje

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobite pravico do plačila zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov v obsegu in pod pogoji, določenimi ...

Prijava zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja (v nadaljnjem besedilu: partner) lahko kot družinskega člana prijavite v ...

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sprememba podatkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana

Za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo biti vsi podatki o zavarovani osebi točni.

Odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja družinski član ne bo več zavarovan kot družinski član po vas, razen, če ne gre za odjavo s sočasno novo ...

Kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in obveznega zdravstvenega prispevka materialno ogroženim osebam

Če izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč ali (vi ali vaš partner) prejemate varstveni dodatek, lahko na centru za socialno delo uveljavljate ...

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni ...

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartico zdravstvenega zavarovanja pridobite ob prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo nekatere zdravstvene zavarovalnice.

POVRATNE INFORMACIJE