Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Rojstvo: Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Otrok je zavarovan kot družinski član, če ne izpolnjuje pogojev, da bi bil samostojno zavarovan, in pod pogojem, da ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče.

Vloga za prijavo družinskega člana v zdravstveno zavarovanje - Obrazec M-DČ

Z vlogo lahko družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavite, lahko pa tudi odjavite ter prijavite spremembe med samim zavarovanjem.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Če želite prek sebe v zavarovanje kot družinskega člana prijaviti otroka, morate najprej sami imeti status zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju.


Otrok je obvezno zdravstveno zavarovan kot ožji ali kot širši družinski član.


Ožji družinski član je zakonski, nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v vašo družino z namenom posvojitve.


Širši družinski član je:

  • pastorek in
  • vnuk, brat, sestra ali drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati).


Otrok je zavarovan kot družinski član do dopolnjene starosti 18 let, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolni 26 let.


Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen za delo do dopolnjenega 18. leta starosti ali do konca rednega šolanja, je zavarovan kot družinski član dokler traja takšna nezmožnost, če ni prejemnik nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in če ga preživljate.


Otroka prijavite v zavarovanje takoj, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje, saj lahko šele po ureditvi zavarovanja uveljavlja pravice iz zavarovanja.


Isto velja za novorojenčka, pri čemer lahko novorojenček, dokler ni prijavljen v zavarovanje, do njegove starosti 60 dni koristi zdravstvene storitve na zavarovanje enega od staršev oziroma skrbnika.


Če otrok še ni bil vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, mu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ob ureditvi prijave izda kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero lahko uveljavlja zdravstvene storitve.


Otrok, ki je obvezno zdravstveno zavarovana kot družinski član, ima iz tega zavarovanja pravico do plačila zdravstvenih storitev in pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve ima krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato ne potrebuje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

POVRATNE INFORMACIJE