Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zdravje: Izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika

Pri izbranem osebnem zdravniku (splošni zdravnik in ginekolog) in zobozdravniku uveljavljate pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Priporočljivo je, da si osebnega zdravnika in zobozdravnika izberete med zdravniki oziroma zobozdravniki, ki so najbližje kraju vašega prebivališča.

Kako in kje si izberem osebnega zdravnika ali zobozdravnika

Osebnega zdravnika si izberete s podpisom izjave o izbiri, ki jo dobite pri zdravniku oziroma zobozdravniku. Otroku do 15. leta starosti in starejši poslovno nesposobni osebi zdravnika in zobozdravnika izbere zakoniti zastopnik.


Osebnega zdravnika in zobozdravnika si lahko izberete med zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost v zdravstvenem domu, ali med zdravniki in zobozdravniki, ki imajo zasebno ambulanto in pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).


Osebnega ginekologa si lahko izberete tudi med ginekologi, ki delajo v bolnišnici ali na kliniki. Če si ga boste izbrali na kliniki, boste morali pregled doplačati, če bo opravljen izven rednega delovnega časa izvajalca.

Koga lahko izberem za osebnega zdravnika oziroma zobozdravnika

Osebni splošni zdravnik


Če še niste dopolnili 19 let, si osebnega splošnega zdravnika izberete med zdravniki specialisti pediatrije ali šolske medicine, izjemoma specialisti splošne oziroma družinske medicine ali zdravniki splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine.


Po 19. letu si osebnega splošnega zdravnika izberete med zdravniki splošne medicine oziroma družinske medicine ali specialisti medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi zdravniki splošne medicine s podiplomskim študijem socialne medicine.


Osebni ginekolog


Ženske si izberejo tudi osebnega ginekologa, specialista ginekologije s porodništvom.


Osebni zobozdravnik


Če še niste dopolnili 19 let, si izberete zobozdravnika, ki je usposobljen za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma zobozdravnika, ki je specialist pedontologije. V krajih, kjer ni tako usposobljenega zobozdravnika, si lahko izberete tudi drugega zobozdravnika.


Po dopolnjenem 19. letu si zobozdravnika izberete med splošnimi zobozdravniki ali zobozdravniki specialisti, ki lahko zavarovani osebi zagotovijo vse storitve s področja zdravljenja zob in ustne votline ter zobne protetike.

Kdaj lahko osebni zdravnik in zobozdravnik odklonita izbiro

Zdravnik in zobozdravnik, ki izpolnjuje pogoje za osebnega zdravnika oziroma zobozdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga želijo izbrati. Odkloni vas lahko le pod naslednjimi pogoji:

Kdaj lahko zamenjam osebnega zdravnika ali zobozdravnika

Ker si skladno s predpisi osebnega zdravnika in zobozdravnika izberete praviloma najmanj za dobo enega leta, lahko zamenjavo opravite šele po poteku tega obdobja. Izjemoma jo lahko opravite tudi prej, če:

  • pride do nesporazumov, zaradi katerih ste izgubili zaupanje v zdravnika oziroma zobozdravnika,
  • predlaga zamenjavo osebni zdravnik oziroma zobozdravnik, ker zaradi vašega neprimernega odnosa ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje ne more uspešno in odgovorno opravljati svojega dela,
  • se za stalno ali za daljše obdobje preselite v drug kraj,
  • Zdravniška zbornica ali Ministrstvo za zdravje na vašo zahtevo, zahtevo vaših svojcev ali delodajalca ugotovi, da postopki diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije niso bili v skladu z doktrinarnimi strokovnimi usmeritvami.


Če zamenjavo oziroma prekinitev predlaga osebni zdravnik ali zobozdravnik, se ta lahko izvede le z vašim soglasjem. Če se z zamenjavo ne strinjate, lahko zdravnik oziroma zobozdravnik predlog posreduje pristojni območni enoti ZZZS, ki o tem odloči.


Pediater ali specialist šolske medicine lahko predlagata prekinitev izbire, ko otrok dopolni 19 let.


Če želite prekiniti izbiro osebnega zdravnika ali zobozdravnika brez nove izbire, lahko to uredite na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS.


Pri zamenjavi osebnega zdravnika oziroma zobozdravnika novi izbrani zdravnik oziroma zobozdravnik pridobi vašo medicinsko dokumentacijo neposredno od prejšnjega. Medicinske dokumentacije se ne izroča vam osebno.

POVRATNE INFORMACIJE