Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zdravje: Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobite pravico do plačila zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov v obsegu in pod pogoji, določenimi v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem varovanju.

Pravico do plačila zdravstvenih storitev uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja. Dobite jo ob prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovane osebe so zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predpisane pogoje (15. člen – pogoji za status zavarovanca, 20. člen – pogoji za status zavarovanega družinskega člana).


Prijavo v zavarovanje je za zavarovanca dolžna vložiti pravna ali fizična oseba, ki je praviloma tudi zavezanec za plačilo prispevka. Primeri:

 • osebe v delovnem razmerju prijavi delodajalec,
 • prejemnike denarnega nadomestila za brezposelnost prijavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • prejemnike slovenske pokojnine prijavi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • osebe, ki samostojno opravljate pridobitno ali poklicno dejavnost, prijavo vložite same.


Družinskega člana prijavi v zavarovaje zavarovanec, po katerem bo družinski član zavarovan (zakonec zakonca, starš otroka,...).

Obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu, ki ga določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:

 • plačilo zdravstvenih storitev,
 • povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev,
 • nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela iz zdravstvenih razlogov za zavarovance, ki so zaposleni ali samozaposleni.


Zavarovane osebe iz obveznega zdravstvenega zavarovanja nimajo vseh zdravstvenih storitev kritih v celoti, zato je priporočljivo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje.


Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo otroci, ki so zavarovani:

 • kot družinski člani,
 • iz naslova prejemanja družinske pokojnine,
 • na podlagi statusa begunca ali subsidiarne zaščite,
 • iz naslova priznane pravice do plačila prispevka na centru za socialno delo,
 • kot prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oz. Zakonu o socialnem vključevanju invalidov,

ker imajo zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, ne pa tudi za varstveni dodatek, lahko pri centru za socialno delo uveljavijo pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna.

Preverite urejenost obveznega zdravstvenega zavarovanja

Urejenost obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite:

 • z e-storitvijo ZZZS Imam urejeno zavarovanje? (potrebujete številko zavarovane osebe, ki je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja),
 • z e-storitvijo ZZZS Vpogled v moje podatke (potrebujete digitalno potrdilo), ki omogoča vpogled v podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju ter vpogled v splošne osebne podatke, izdatke za zdravstvene storitve, izdana zdravila, medicinske pripomočke, izbrane osebne zdravnike in zobozdravnika,
 • z SMS storitvijo (potrebujete številko zavarovane osebe, ki je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja),
 • na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS.
POVRATNE INFORMACIJE