Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osebni dokumenti, potrdila, selitev: Selitev, prijava, odjava prebivališča

V kolikšnem času po selitvi moram prijaviti spremembo prebivališča, kaj je začasno prebivališče …

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na ...

Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v ...

Sprememba naslova za vročanje

Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.

Določitev elektronskega naslova za vročanje

Elektronski naslov za vročanje je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna ...

Obveznosti stanodajalca pri prijavi in/ali odjavi začasnega prebivališča

Stanodajalci morate prijaviti in/ali odjaviti začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje, ki je nastanjen v ...

Izpis podatkov o osebah, prijavljenih na mojem naslovu

Lastnik nepremičnine ima pravico preveriti, kdo ima na naslovu njegove nepremičnine prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Opozorilo lastnika oz. solastnika glede prijave na naslovu

Lastnik ali solastnik nepremičnine lahko obvesti upravno enoto, da ne soglaša s prijavo prebivališča na naslovu nepremičnine katere lastnik oz. solastnik je.

POVRATNE INFORMACIJE