Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Sprememba naslova za vročanje

Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.

Naslov za vročanje je naslov prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča posameznika v Republiki Sloveniji in je namenjen vročanju poštnih pošiljk državnih organov, or­ganov samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb, če drug zakon ne določa drugače.

Posameznik ima lahko le en naslov za vročanje; na naslovu prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Če ima posameznik le stalno ali le začasno prebivali­šče, ta naslov šteje za naslov za vročanje.

Vloga za določitev ali spremembo naslova za vročanje

Posameznik, ki ima poleg stalnega prebivališča tudi začasno prebivališče, lahko določi naslov za vročanje. Kot naslov za vročanje lahko določite le naslov, na katerem imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Vlogo lahko oddate zase ali za mladoletnega otroka ali drugo osebo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Če naslova ne določite sami, se naslov določi po naslednjih kriterijih:

  • če imate v Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, je to naslov za vročanje;
  • če imate prijavljeno stalno in začasno prebivališče v Sloveniji in naslova za vročanje ne določite, šteje za naslov za vročanje naslov stalnega prebivališča;.
  • če začasno prebivališče, na katerem je imel posame­znik naslov za vročanje, preneha, šteje za naslov za vročanje naslov njegovega stalnega prebivališča;.
  • če stalno prebivališče, na katerem je imel posameznik naslov za vročanje, preneha zaradi stalne naselitve v tujini, šteje za naslov za vročanje naslov njegovega začasnega prebivališča;
  • če ima posameznik prijavljeno začasno prebivališče v zavodu za prestajanje kazni, prevzgojnem domu, vzgojnem zavodu, zavodu za usposabljanje oziroma njihovih dislociranih oddelkih, ta naslov šteje za naslov za vročanje;
  • če ima otrok prijavljeno začasno prebivališče pri rej­nikih, je naslov za vročanje naslov njegovega stalnega prebi­vališča, naslov začasnega prebivališča pri rejnikih pa, če se otrokova starša oziroma drug zakoniti zastopnik s tem strinja ali če je otroku določeno zakonsko prebivališče.


Če prijavljate stalno ali začasno prebivališče in ob tem naslov, ki ga prijavljate, izberete kot naslov za vročanje, opravite izbiro skupaj s prijavo prebivališča.

Če spreminjate samo naslov za vročanje iz stalnega/začasnega prebivališča na drugega od teh dveh naslovov, lahko spremembo opravite na kateri koli upravni enoti.

POVRATNE INFORMACIJE