Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Stalno prebivališče v Sloveniji morate prijaviti v 8 dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca upravni enoti ali krajevnemu uradu na območju katerega prijavljate stalno prebivališče.

Stalni prebivališče v tujini morate prijaviti pri pristojnem organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini), najpozneje v 15 dneh od naselitve ali spremembe stalnega naslova v tujini. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo, če ob prijavi navedete datum naselitve.

S prijavo novega stalnega prebivališča staro preneha.

Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji/ stalnega naslova v tujini

Vlogo za prijavo stalnega prebivališča ali stalnega naslova v tujini vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prijava mladoletnega otroka ali druge osebe

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.

Prijava ali sprememba stalnega naslova v tujini

Po prijavi stalnega naslova v tujini je državljan Republike Slovenije dolžan zamenjati identifikacijske dokumente, kot to urejajo področni zakoni in sicer osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje najkasneje v 30 dneh. Izjemoma se lahko nov naslov v tujini vpiše v star potni list kot sprememba, če je za to na tretji strani obrazca potnega lista še prazen prostor.

POVRATNE INFORMACIJE