Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Prijava, odjava začasnega prebivališča / začasnega naslova v tujini

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva. Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini.

Posameznik (državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje), ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, mora prijaviti začasno prebivališče na upravni enoti, na območju katere prijavlja začasno prebivališče.

Posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se začasno naseli v tujini za več kot 90 dni (na primer zaradi dela ali študija), mora svoj začasni naslov v tujini prijaviti pri katerikoli upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Državljani Slovenije, ki so prijavili začasni naslov v tujini, so opredeljeni kot zdomci.

Vloga za prijavo ali odjavo začasnega prebivališča / začasnega naslova v tujini

Začasno prebivališče ali naslov v tujini lahko prijavite, odjavite ali spremenite z oddajo elektronske vloge na pristojno upravno enoto. To upravno dejanje lahko za posameznika z njegovim pisnim pooblastilom opravi tudi druga oseba. Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavo, spremembo ali odjavo uredita starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prijava ali ponovna prijava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je potrebno prijaviti v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Začasno prebivališče se prijavi za čas do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje, če je ta krajši od dveh let.

Začasno prebivališče je potrebno ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če bo posameznik po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebival. Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi oz. pred odselitvijo, z navedbo datuma odselitve.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi začasnega prebivališča, morate to navesti v vlogi.

Prijava, sprememba in odjava začasnega naslova v tujini

Posameznik, ki bo začasno prebival v tujini (več kot 90 dni), mora najpozneje v petnajstih dneh od naselitve pristojnemu organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini) prijaviti začasni naslov v tujini, spremembo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v petnajstih dneh od spremembe. Začasni naslov lahko prijavi tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navede datum naselitve. Začasni naslov v tujini se prijavi za čas, ki ni daljši od štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini pred njegovim prenehanjem. Začasni naslov je potrebno odjaviti najpozneje v petnajstih dneh po odselitvi oz. pred odselitvijo, z navedbo datuma odselitve.


V primeru, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini, morate to navesti v vlogi.

POVRATNE INFORMACIJE